Zrealizowane projekty

W niniejszej zakładce prezentowane są informacje dotyczące projektów realizowanych przed biura Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska: Biuro Ekspertyz i Studiów Przyrodniczych oraz Ekologiczne Biuro Konsultacyjne.  W ostatnich latach obejmowały one następujące sfery:

Prowadzona przez Zarząd lista kontraktów obejmuje wg aktualnego stanu ponad 900 wykonanych projektów! 

Informacje na temat projektów zrealizowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne NFOŚ można znaleźć na stronach:

  • Centrum UNEP/GRID Warszawa