Pracownicy

Efektywność działania Fundacji zależy w dużym stopniu od przygotowania zawodowego jej etatowych pracowników. Mając powyższe na uwadze Zarząd Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska przywiązywał i przywiązuje duże znaczenie do kształtowania właściwej polityki kadrowej i dostosowania jej do realizowanych zadań. Ponieważ działalność w sferze ochrony środowiska wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy zawodowej, Fundacja stara się tworzyć w warunki do bieżącego rozszerzania kwalifikacji zatrudnianych pracowników. Popierane były również wszelkie inicjatywy, jakie w tej sferze do Zarządu zgłaszano. W efekcie konsekwentnie prowadzonej polityki, ważnym atutem Fundacji jest dobrze przygotowana zawodowo, aktywna i zaangażowana kadra etatowych pracowników.

Aktualnie na etatach zatrudnionych jest w Fundacji 25 osób. Niezależnie od etatowej kadry Fundacja w każdym roku swojej działalności zatrudnia na terminowych kontraktach blisko 100 specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają merytorycznie realizację przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd.