„Cywilizacja ludzka osiągnęła już granice wyznaczone zamkniętym układem naszej planety. Dalej jest tylko ekorozwój.”

prof. dr hab. Maciej Nowicki

Przeczytaj więcej o historii Fundacji