Oceny oddziaływania na środowisko

Wieloletnie doświadczenie oraz wszechstronna wiedza pozwala Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska wspierać inwestorów w sferze ochrony środowiska w ramach realizowanych przez nich inwestycji. Jednym z ważniejszych zagadnień jakimi zajmuje się Fundacja są kwestie oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Do szczególnie znaczących projektów zrealizowanych przez NFOŚ w ostatnich latach należą:

  1. Część raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego „Wisłok” przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie, na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie aspektów przyrodniczych (2009 r.).
  2. Projekt raportu o oddziaływaniu  na środowisko dla autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice – Część III – odcinek projektowy nr 3 – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła)  (w zakresie aspektów przyrodniczych) (2011 r.).
  3. Projekt raportu oceny oddziaływania na środowisko (w zakresie aspektów przyrodniczych) łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą dla budowy połączenia 400kV Ełk – granica RP wraz z rozbudową stacji Ełk (2013 r.).
  4. Projekt raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny dla inwestycji pod nazwą „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” (km 489+403 – 504+000) (w zakresie aspektów przyrodniczych) (2015 r.).