Współpraca międzynarodowa

Od początku swojego istnienia Fundacja przywiązywała bardzo dużą wagę do rozwoju współpracy z zagranicą, wychodząc z założenia, że wobec ogromu zaniedbań i potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, żaden z istotnych krajowych problemów ekologicznych nie będzie mógł być ostatecznie rozwiązany bez możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych. Wykazywana w tym zakresie aktywność, szczególnie w początkowej fazie rozwoju Fundacji, miała na celu wszechstronną popularyzację zadań, potencjału oraz usługowych walorów Fundacji w aspekcie zainteresowań zagranicznych organizacji, instytucji, firm i osób prywatnych. Na potrzeby realizacji tych zamierzeń opracowano i szeroko rozpowszechniono foldery informacyjne oraz materiały promocyjne charakteryzujące poszczególne działania i projekty Fundacji. Wykorzystywano przy tym różnorodne formy przepływu informacji, wśród których jako najbardziej efektywne uznano te, odbywające się poprzez:

 • polskie placówki dyplomatyczne i handlowe za granicą,
 • zagraniczne przedstawicielstwa w Polsce,
 • członków polskich delegacji, uczestniczących w konferencjach i spotkaniach za granicą,
 • informacje prasowe dotyczące działań i zamierzeń Fundacji.

W wyniku podjęcia długofalowej akcji poszukiwania partnerów doszło i nadal dochodzi do wielu spotkań o charakterze informacyjno-promocyjnym z przedstawicielami zagranicznych jednostek, zainteresowanych współpracą z Fundacją. Ich instytucjonalny charakter jest bardzo zróżnicowany. Wizyty w Fundacji składali zarówno przedstawiciele zagranicznych parlamentów, agencji rządowych, placówek dyplomatycznych i handlowych, jak również przedstawiciele międzynarodowych organizacji ekologicznych, banków, instytucji naukowych i edukacyjnych, firm działających w sferze ochrony środowiska oraz publicznych środków masowego przekazu informacji. W wielu przypadkach nawiązane kontakty przyniosły wymierne efekty w formie zawarcia odpowiednich porozumień o współpracy i realizacji interesujących i potrzebnych projektów i programów, przyczyniających się do poprawy stanu polskiej przyrody. Do zagranicznych instytucji i organizacji z którymi współpraca w ciągu minionych trzydziestu lat okazała się szczególnie owocna należy w pierwszym rzędzie zaliczyć:

 • Światowy Fundusz Dzikiej Przyrody w Szwajcarii
 • Światowy Fundusz Dzikiej Przyrody w Wielkiej Brytanii,
 • Światowy Fundusz Dzikiej Przyrody w Niemczech,
 • Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN),
 • Instytut Permacultury w Steyerbergu,
 • Centrum Badań Niebezpiecznych Materiałów Uniwersytetu w Piitsburgu,
 • Instytut Brytyjski w Warszawie,
 • Uniwersytet Katolicki w Leuven w Belgii,
 • Uniwersytet Wageningen w Holandii
 • Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych,
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,
 • Duński Instytut Jakości Wód,
 • Fundację Współpracy Niemiecko-Polskiej,
 • Brytyjski Fundusz Know-How,
 • Centrum Naturopa przy Radzie Europy,
 • Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska,
 • Europejską Agencję Ochrony Środowiska,
 • British Council Polska,
 • Koncern DuPont Conoco,
 • Sekretariat Ramowej Konwencji Karpackiej,