Założyciele Fundacji

Wśród osób szczególnie zaangażowanych w powstanie Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska wymienić należy na pierwszym miejscu Andrzeja Walewskiego twórcę i propagatora stworzenia Fundacji, któremu zawdzięczamy również wykonanie większości prac przygotowawczych i osobisty udział w przezwyciężaniu trudności formalnych. Do zasłużonych założycieli Fundacji należeli również: prof. dr hab. Jerzy Kołodziejski, prof. dr hab. Stefan Kozłowski, prof. dr hab. Roman Andrzejewski, prof. dr hab. Jan Kostrzewski, prof. dr hab. Andrzej Richling, prof. dr hab. Henryk Zimny, Andrzej Gordon, dr Maciej Olejniczak, Kazimierz Chłopecki, dr Wojciech Nowicki. Utworzenie Fundacji wsparły następujące organizacje społeczne: Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek Pszczelarski, Polski Związek Wędkarski, Towarzystwo Łączności z Polonią „Polonia”, Centralny Związek Rzemiosła, Fundacja Polonia oraz wiele innych. Świat dziennikarski reprezentowali miedzy innymi Krzysztof Walczak oraz Eugeniusz Pudlis. Istotną rolę w utworzeniu Fundacji odegrała także grupa ówcześnie działających dużych jednostek gospodarczych, takich jak: Zakłady Azotowe w Tarnowie, Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, Zakłady Celulozowo-Papiernicze we Włocławku, Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdańsku.