Plany ochrony i plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych

Jednym z wiodących kierunków działalności Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska jest opracowywanie planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych: parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody a także dla obszarów Natura 2000. Tematyką tą Fundacja zajęła się od chwili wprowadzenia tego rodzaju dokumentów w ustawie o ochronie przyrody w 1991 r. Do czasu nowelizacji ustawy w roku 2004 Fundacja opracowała m.in. projekty następujących dokumentów i aktów prawnych:

 1. Plan ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego
 2. Plan ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego
 3. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego
 4. Plan ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych
 5. Plan ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 6. Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego
 7. Plan ochrony dla Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
 8. Plan ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
 9. Plan ochrony dla Łagowskiego Parku Krajobrazowego
 10. Plan ochrony dla Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
 11. Plan ochrony dla Przemęckiego Parku Krajobrazowego
 12. Plan ochrony dla Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
 13. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”

Fundacja była także autorem instrukcji sporządzania planów ochrony parków narodowych (1994 r.).

Prace nad planami kontynuowane są także w ostatnich latach (podano plany opracowane w ramach nowej ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.). I tak staraniem NFOŚ opracowane zostały m.in. projekty następujących dokumentów i aktów prawnych:

 1. Plan ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (2005 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Maz. 2006 r. poz. 6757)
 2. Plan ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (2005 r.)
 3. Plan ochrony dla Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (2006 r.)
 4. Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (2007 r.)
 5. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi PLB300003 (2008 r.)
 6. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 (2009 r.)
 7. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  Wielki Łęg Obrzański PLB300001 (2009 r.)
 8. Plan ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (2009 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 poz. 4508)
 9. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Chełmy (2009 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 poz. 4509)
 10. Plan ochrony dla Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (2009 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Święt. z 2010 r. poz. 2543)
 11. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001 (2009 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2016 poz. 1404)
 12. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny (2009 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Opol. z 2009 poz. 412)
 13. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich (2010 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 poz. 4510)
 14. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”  (2010 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 poz. 4506)
 15. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (2010 r.) (uchwalony:  Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r. poz. 1519)
 16. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 (2012 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2063)
 17. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sulechów PLH080043 (2012 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2225)
 18. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory bagienne i torfowiska Karaska PLH140046 (2012 r.) (uchwalony w ramach planu ochrony dla rezerwatu przyrody Torfowisko Karaska: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 5431)
 19. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poligon Rembertów PLH140034 (2012 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 poz. 15516)
 20. Plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego (2012 r.)
 21. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skwierzyna PLH080041 (2013 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2186)
 22. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037 (2013 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2224)
 23. Plan ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (współudział) (2014 r.)
 24. Plan ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego (współudział) (2014 r.)
 25. Plan ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego (współudział) (2014 r.) (uchwalony: Dz. U. z 2020 r. poz. 1966)
 26. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 (współudział) (2014 r.)
 27. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044 (współudział) (2014 r.)
 28. Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 (współudział) (2014 r.) (uchwalony: Dz.U. 2022 poz. 2691)
 29. Plan zadań dla ochronnych dla obszaru Natura 2000 Otyń PLH080040 (2015 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 1679)
 30. Plan ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego (2019 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Święt. z 2021 r. poz. 2939)
 31. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (2019 r.)
 32. Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego (2019 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15708)
 33. Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (2019 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15709)
 34. Plan ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (2019 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15707)
 35. Plan ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego  (Broszura Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego) (2021 r.)
 36. Plan ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Broszura Planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego) (2022 r.)
 37. Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” (Broszura Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”) (2022 r.)
 38. Plan ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (2021 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 poz. 77)
 39. Plan ochrony dla Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (2021 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 poz. 78)
 40. Plan ochrony dla Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (2021 r.) (uchwalony: Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 poz. 79)
 41. Plan ochrony dla Parku Narodowego „Ujście Warty” (w trakcie realizacji)