Kontakt

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
(Zarząd i Biura Zarządu)

ul. Erazma Ciołka 13
01-445 Warszawa
tel./fax: (+48) 22 877 23 59 – 60

e-mail: zarzad[at]nfos.org.pl

Centrum UNEP/GRID Warszawa
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. +(48) 22 840 66 64