Kontakt

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
(Zarząd i Biura Zarządu)

ul. Erazma Ciołka 13
01-445 Warszawa
tel./fax: (+48) 22 877 23 59 – 60

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa
ul. Sobieszyńska 8
00-764 Warszawa
tel. +(48) 22 840 6664

Zakład Technicznych Usług Komunalnych NFOŚ
ul. Kaszubska 59/6
70-402 Szczecin
tel./fax (+48) 91 4333 913 / 91 4480 404 / 91 489 960