Wypowiedź Rady Fundatorów Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w związku z ustąpieniem Doktora Wojciecha Nowickiego z funkcji Prezesa Zarządu Nfoś – Pro Memoria

W dniu 7 września 2021 roku na posiedzeniu Rady Fundatorów Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska Doktor Wojciech Nowicki został na własną prośbę zwolniony z funkcji prezesa Zarządu Fundacji.

Był związany z Narodową Fundacją od początku jej istnienia. Przez 33 lata był członkiem jej zarządu, początkowo, jako wiceprezes, a od roku, 2006 jako prezes zarządu. Nie były to lata łatwe. To, że Fundacja przez ten czas zdobyła i utrzymała charakter ważnej instytucji ochrony środowiska, stanowi w ogromnej mierze zasługę konsekwentnych działań i talentów organizacyjnych Doktora Nowickiego. Potrafił stworzyć sprawnie działający zespół skupiający specjalistów o znaczącym potencjale naukowym, zawodowym i społecznym zaangażowanych w ochronę różnorodności biologicznej Polski, tworzenie zrębów programu Natura 2000 czy programu Zielone Płuca Polski. Należy również podkreślić, że wraz z kierowanym przez siebie zespołem stworzył wsparcie dla proekologicznych działań jednostek samorządowych, a także wypracował podstawy współpracy z biznesem we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W tym zakresie szczególne znaczenie ma wysoko oceniana działalność Centrum UNEP/GRID-Warszawa obchodzącego w tym roku swoje 30-lecie.

Rada Fundatorów wysoko ocenia styl kierowania Fundacją oraz naukowe i organizacyjne osiągnięcia dr Wojciecha Nowickiego.

Jego decyzja o przejściu na emeryturę skłania do refleksji dotyczących roli eksperta i administratora w dziedzinie ochrony środowiska. Zawód ten jest już w Polsce powszechny, a indywidualne kariery z nim związane toczą się według wzorów znanych w każdym biznesie, chociaż nie ma wątpliwości, że ochrona środowiska powinna szerzej korzystać z bogactwa osobistych przekonań i budowanych przez lata obiektywnych doświadczeń. Umiejętność wykorzystywania takich doświadczeń, często obok, a nawet wbrew oficjalnym trendom, cechuje tylko nieliczne jednostki. Należy do nich z pewnością dr Wojciech Nowicki. Jego działania przyczyniły się do właściwego kształtowania polityki gospodarowania zasobami przyrody i nowoczesnego pojmowania zobowiązań człowieka w stosunku do środowiska. Jako Prezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska potrafił umiejętnie i konsekwentnie prowadzić liczne projekty, pozostawiając w dorobku pionierskie koncepcje planów ochrony, strategii zrównoważonego rozwoju, edukacji i informacji ekologicznej. Na uwagę zasługuje też fakt, że w prowadzonych przez Niego pracach na szeroką skalę stosowane były nowoczesne techniki i rozwiązania metodyczne.

Rada Fundatorów NFOŚ składa dr Wojciechowi Nowickiemu gorące podziękowania za wkład wniesiony w utworzenie Fundacji i jej owocne prowadzenie. Rada oczekuje, że wiedza, kompetencje i umiejętności Doktora Nowickiego będą nadal wykorzystywane w działalności służącej dobru Fundacji.

RADA FUNDATORÓW

Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

Warszawa, 7 września 2021 r.

* * * * *

Warszawa, 7 września 2021 roku

Szanowni Członkowie Rady Fundatorów
Szanowni Członkowie Zarządu
oraz
wszyscy pracownicy i współpracownicy
Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

Po trzydziestu trzech latach pełnienia niezwykle zaszczytnej dla mnie działalności na stanowisku wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska przyszedł taki moment, w którym uznałem, że należy dać miejsce nowym siłom zdolnym do efektywnej i skutecznej kontynuacji zapoczątkowanego w 1988 roku Naszego Wspólnego Dzieła.

Składając rezygnację pragnę jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim Członkom Rady Fundatorów, a szczególnie jej przewodniczącemu Panu Profesorowi Andrzejowi Richlingowi za nieustające, życzliwe wsparcie jakie towarzyszyło mi przez wszystkie lata mojej pracy w Fundacji. Pragnę również podziękować moim koleżankom i kolegom z Zarządu NFOŚ oraz wszystkim pozostałym pracownikom, z którymi we wspólnym trudzie i znoju, dzień po dniu, mimo często niesprzyjających warunków, uruchamialiśmy coraz to nowe programy i projekty ekologiczne.

Życząc Fundacji samych sukcesów w realizacji cennych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska

pozostaję z poważaniem

               Wojciech Nowicki