Informacje ogólne

W niniejszej zakładce prezentowane są informacje dotyczące projektów realizowanych przed biura Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska: Biuro Ekspertyz i Studiów Przyrodniczych oraz Ekologiczne Biuro Konsultacyjne.  W ostatnich latach obejmowały one następujące sfery:

Prowadzona przez Zarząd lista kontraktów obejmuje wg aktualnego stanu ponad 800 wykonanych projektów ! Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w ostatnich latach przez biura Zarządu.

Informacje na temat projektów zrealizowanych przez pozostałe jednostki organizacyjne NFOŚ można znaleźć na stronach:

(łącznie ponad 400 projektów).