Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska wchodzą następujące osoby:

Prezes:

  • Wojciech Nowicki

Wiceprezes:

  • Andrzej Weigle

Członkowie Zarządu:

  • Krzysztof Wolfram
  • Alicja Kiczyńska

 

Adres siedziby Zarządu:

01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13, I piętro, tel./fax (48) 22 877 23 59-60