Rada Fundatorów

Prezydium:

  • Andrzej Richling – Przewodniczący Rady Fundatorów
  • Andrzej Gordon – Sekretarz Rady Fundatorów

Członkowie

  • Witold Lenart
  • Maciej Olejniczak
  • Barbara Szulczewska
  • Zdzisław Szkiruć
  • Rajmund Jan Wiśniewski
  • Dariusz Woronko